fbpx

Het Bossche Broek

Nergens in Nederland ligt een natuurgebied zo dicht bij het centrum van een stad. Het Bossche Broek is een moerasgebied in het dal van de Dommel waar veel Bosschenaren graag een wandeling maken. Het weideland is een oase van rust aan de drukke stadsrand. De skyline van den Bosch vormt een prachtig achtergronddecor met als blikvanger de Sint-Janskathedraal.

voetveer het moerasdraakje in het bossche broek

Daar waar het Wilhelminaplein (in de volksmond beter bekend als het Heetmanplein) overgaat in de Vughterweg kun je met een voetveer de Dommel oversteken om het Bossche Broek te bereiken (Singelgrachtweg). Het Moerasdraakje, zo heet dit voetveer, moet je met de hand bedienen. Wel even hard werken, maar wel leuk om zo je wandeling in het Bossche Broek te beginnen.

Het moerasland als geheime wapen van Den Bosch

Den Bosch was gebouwd op een zandige heuvel in het moerasland. Het Bossche broek was eeuwenlang een onherbergzaam en leeg gebied. Het belangrijkste verdedigingsmiddel van de Bosschenaren was het onder water zetten van de graslanden rond den Bosch. In de drassige bodem zakten paarden en oorlogstuig weg en daardoor konden legers en vooral zwaarder geschut, den Bosch niet dicht naderen. Daarnaast werden er stadsmuren gebouwd met bastions en rondelen, die nu nog goed te zien zijn vanuit het Bossche Broek. In de middeleeuwen was Den Bosch een vrijwel onneembare vesting en had daarom toen de bijnaam Onoverwinnelijke Moerasdraak.

Natuurgebied het Bossche Broek

Het Bossche Broek is een belangrijk weide- en moerasvogelgebied. Het gebied omvat weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. Het gebied wordt jaarlijks gemaaid. Om te voorkomen dat de grond verrijkt wordt met meststoffen uit planten wordt het maaisel direct afgevoerd.

wandelpaden in het Bossche broek
Door de aanwezigheid van kwelwater (opwellend grondwater) komen er bijzondere planten voor. Karakteristieke planten zijn echte koekoeksbloem, grote ratelaar, grote pimpernel, kale jonker, poelruit, moeraskartelblad, wateraardbei, grote kattenstaart, scherpe zegge, watergentiaan, drijvend fonteinkruid, holpijp en waterviolier.

Veel voorkomende vogels zijn: kievit, Canadese gans, fuut, spreeuw, blauwe reiger, graspieper, fitis en rietgors. Daarnaast zie je (of hoor je) er ook de blauwborst, kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger en roodborsttapuit. Rn er zijn echte weidevogels als grutto, tureluur en watersnip te vinden. En bij de plassen tegen de A2, vind je o.a. wilde eend en krakeend en in de winter smient of nonnetje. Ook worden er regelmatig reeën gezien.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Geniet van Bourgondisch Den Bosch

lekkere wandeling den Bosch

Hoteldeal

Booking.com

Booking.com

Booking.com