fbpx

De Zoete Moeder van den Bosch is een van de genadebeelden van Maria die in Nederland het middelpunt vormen van een bedevaart. Het wordt sinds 1853 vereerd in de Sint-Janskathedraal in den Bosch. Een keer per jaar (in mei) wordt het beeld tijdens een bidtocht, de Mariaomgang, in het centrum van Den Bosch rondgedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van den Bosch.

Aan het beeld van Maria met het kindje Jezus op de arm worden wonderbaarlijke krachten toegeschreven. Het beeld betekent veel voor Bosschenaren, Brabanders en andere bezoekers van de Sint Jan. Zowel gelovigen als ongelovigen steken regelmatig een kaarsje op in de Mariakapel van de Sint Jan.  De mantel die Maria draagt verandert regelmatig.

Van 22 maart tot en met 31 maart 2018 ging de Zoete Moeder voor het eerst weg uit de Sint Jan. Dat was nodig omdat het beeld moest worden behandeld en beschadigingen moesten worden hersteld. Ook moest er onderzoek gedaan worden om te zien hoe kwetsbaar het is. Op Paaszaterdag 2018 kwam het beeld weer terug.

De tekst van het lied van onze lieve vrouw van den Bosch